Gelechia muscosella

Gelechia muscosella-pajukeulakoi (det. Jari Kaitila), 6.7.2020 Jyväskylä