Argyresthia pygmaeella 1

Argyresthia pygmacella-pajutarhakoi, 1.7.2016 Jyväskylä
Argyresthia pygmaeella-pajutarhakoi, 1.7.2016 Jyväskylä