Tenthredo neobesa 2

Tenthredo neobesa (det. Juho Paukkunen)
Tenthredo neobesa (det. Juho Paukkunen), 9.7.2015 Jyväskylä