Aglais io 3

Nymphalis io-neitoperhonen, toukka (det. Juha Kärkäs), 9.7.2016 Jyväskylä
Aglais io-neitoperhonen, toukka (det. Juha Kärkäs), 9.7.2016 Jyväskylä