Gorytes cf. quadrifasciatus

Gorytes cf. quadrifasciatus (det. Juho Paukkunen)
Gorytes cf. quadrifasciatus-metsäkaskashukka (det. Juho Paukkunen), 1.8.2015 Jyväskylä