Tipula cf. pagana

Tipula cf. pagana (det. Esko Viitanen), 30.9.2017 Jyväskylä
Tipula cf. pagana-tynkäsammalkirsikäs (det. Esko Viitanen), 30.9.2017 Jyväskylä