Rhagonycha nigriventris

Rhagonycha limbata-ruskosylkikuoriainen (det. Tapio Kujala)
Rhagonycha nigriventris-ruskosylkikuoriainen (det. Tapio Kujala), 12.6.2015 Jyväskylä