Agapanthia villosoviridescens 2

Agapanthia villosoviridescens-härmejäärä
Agapanthia villosoviridescens-härmejäärä, 16.7.2014 Jyväskylä