Spilomyia diophthalma 2

Spilomyia diophtalma-ampiaispuuhari, 22.7.2016 Jyväskylä
Spilomyia diophthalma-ampiaispuuhari, naaras 22.7.2016 Jyväskylä