Spilomyia diophthalma 1

Spilomyia diophtalma-ampiaispuuhari, 3.8.2016 Jyväskylä
Spilomyia diophthalma-ampiaispuuhari, naaras 3.8.2016 Jyväskylä