Eupeodes corollae 1

Eupeodes corollae-pienlaikkukirvari (det. Antti Haarto)
Eupeodes corollae-pienlaikkukirvari, naaras (det. Antti Haarto), 9.6.2015 Jyväskylä