Rhamphomyia culicina 2

Rhamphomyia cuicina (det. Antti Haarto)
Rhamphomyia culicina (det. Antti Haarto), 11.10.2015 Jyväskylä