Stictopleurus punctatonervosus

Stictopleurus punctatonervosus-kaakonkoukerolude (det. Petro Pynnönen), 16.9.2018 Jyväskylä